The Evaluation of Public Policy Process within the Context of Political Environment

Authors

  • Arzu Dilaveroglu

DOI:

https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i2.693

Keywords:

Public Policy Process, Public Policy Partner, Political Environment

Abstract

The aim of this paper is to evaluate the relationship between public policy which brings about within the concept of process model and political environment. In this descriptive study, the answers of three questions will be search which are 1) how do public policies proceed as a process 2) which partners are effective in this process; lastly 3) which kind of relation is available between political environment and public policy specifically. After a comprehensive literature review, the answers of aforementioned questions are supplied in the following; 1) the process flow of public policy includes firstly establishing public policy, secondly problem determination, agenda setting, policy formulation, implementation and lastly evaluation. 2) The main partners of this process are formal, informal and international organizations. 3) Political environment can be descripted as a combination of political systems, political culture and socio-economic conditions which have key determining role on public policy process.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akdoğan, A. A. (2013). Gündem Belirleme, Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, Sobacı, M. Z., Yıldız, M. (Ed.) Adres Yayınları, Ankara

Akgül, A., Kaptı, A. (2010). Türkiye'nin Uyuşturucu ile Mücadele Politikası: Politika Süreç Analizi, Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, Özeren, S. Sözer, M. A., Demir, O. Ö. (Ed.) Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

Anderson, J. E. (2011). Public Policy Making: An Introduction, Boston, MA.

Aras, B., Toktaş, Ş., Kurt, Ü. (2010). Araştırma Merkezlerinin Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika ve Ulusal

Güvenlik Kültürü. Seta Yayınları, Ankara.

Bayırbağ, M. K. (2013). Kamu Politikası Analizi için Bir Çerçeve Önerisi. Kamu Politikası Kuram ve

Uygulama, Adres Yayınları, Ankara.

Caniklioğlu, M. D. (2007).Sivil Toplum ve Türkiye Demokrasisindeki İzdüşümleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara

Cochran, C. E., Mayer, L. C., Carr, T.R., Cayer, N. J., McKenzie, M. J., Peck, L. R. (2012). Amerikan Public Policy: An Introduction, Wadsworth Cengage Learning, Boston.

Çaha, Ö. (2012). Aşkın Devletten Sivil Topluma. Orion Kitabevi, Ankara.

Çelik, F. E. (2008). Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine. Amme

İdaresi Dergisi, 41-3, Eylül.

Çevik, H. H. (2008). Kamu Politikası: Temel Kavramlar ve Süreçte Rol Oynayan Aktörler, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N.K., Coşkun, B.(Ed.). Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Çevik, H. H., Demirci, S. (2012). Kamu Politikası. Seçkin Yayınevi, Ankara

Demir, F. (2011). Kamu Politikası ve Politika Analizi Çalışmalarının Teorik Çerçevesi, Sosyal Bilimler

Dergisi, Sayı: 30.

Duverger, M. (1994). Siyasal Rejimler, İletişim Yayınları, İstanbul.

Dye, T. R. (2011). Understanding Public Policy, Longman, N.J. : Pearson Prentice Hall.

Ergin, Ç. (2005). Kamu Oyu ve Baskı Grupları, Siyaset, Türköne M. (Ed.). Lotus Yayınevi, Ankara, Eryılmaz, B. (2008). Bürokrasi ve Siyaset, Alfa Yayın, İstanbul.

Eryılmaz, B. (2012). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.

Gerston, L. N. (2010), Public Policy Making, M. E. Sharpe, New York.

Heywood, A. (2007). Siyasi İdeolojiler, Adres Yayınları, Ankara.

Heywood, A. (2013). Siyaset, Özipek, B.B., Seçilmişoğlu, B. (Çev.) Adres Yayınlar, Ankara, Kapani, M. (2010). Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara.Kaplan, Y. (1994). Siyaset Bilinci. Denge Yayınları, İstanbul.

Kaptı, A. (2013). Kamu Politikası Süreci. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Karkın, N., Özgür, H. (2012). Türkiye’nin Yönetsel Düzeninde E-Devletten E-Yönetişime Geçiş, E-Devlet, Sobacı, M.Z., Yıldız, M. (Ed.) Nobel Yayın, Ankara,

Köseoğlu, Ö. (2013). Kamu Politikası Sürecinde Karar Verme Modelleri, Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, Adres Yayınları, Ankara.

Lasswell, H. D., Kaplan, A. (1963). Power and Society: A framework for Political Society, Yale University Press.

Mıhçıoğlu, C. (1996). Sözcüklerin Öyküsü. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara.

Nacak, O. (2014). Kamu Politikalarının Belirlenmesinde Yeni İletişim Araçları ve Sosyal Ağları Rolü,

Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 46, Kasım-Aralık.

Oktay, C.(2009). Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa Basım, İstanbul.

Özkan, A. (2004). Siyasal İletişim, Nesil Matbaacılık, İstanbul.

Roskın, M. G., Cord,R. L., Medeiros, J. A., Jones, W. S. (2013). Siyaset Bilimi, Yayla, A. (Çev.) Liberte Yayın, Ankara

Sarıbay, A.Y., Öğün, S. S. (2006). Politik Bilim. Alfa Aktüel, Bursa.

Tatar, T. (1997). Siyaset Sosyolojisi. Turan Yayıncılık, İstanbul.

Van Horn, C. E., Baumer, D. C., Gormley, W.T. (2001). Politics and Public Policy, CQ Press, Washington.

Yayla, A. (2016). Siyaset Bilimi. Adres Yayınları, Ankara.

Yıldız, M., Sobacı, M. (2013). Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi. Kamu Politikası Kuram ve Uygulama, Sobacı, M.Z., Yıldız, M. (Ed.) Adres Yayınları, Ankara.

http://www.tdk.gov .tr/index.php?option=com_content&view=article&id=645

Downloads

Published

2017-03-19

How to Cite

Dilaveroglu, A. (2017). The Evaluation of Public Policy Process within the Context of Political Environment. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 6(2), 37–51. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i2.693