Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme, Enflasyon ve Ticari Açıklık Arasındaki İlişki: Kırılgan Beşli Ekonomileri İçin Bir Analiz

Asuman Koç Yurtkur, Bersu Bahtiyar

Abstract


Enerji tüm dünyada ekonomik büyümenin en önemli dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışmada makroekonomik göstergeler açısından benzer özellikler gösterdikleri ifade edilen kırılgan beşli ülkeleri için enerji tüketimi, ekonomik büyüme, enflasyon ve ticari açıklık arasındaki ilişki yapısal VAR modeli ile analiz edilmektedir. Analiz 1971-2013 aralığındaki yıllık verilerle kırılganbeşli olarak adlandırılan Türkiye, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya ve Brezilya için yapılmaktadır. Ampirik sonuçlara göre, ekonomik büyümede yaşanan şoklar enerji tüketimini tüm ülkelerde pozitif fakat azalarak etkilemektedir. Enerji tüketiminde yaşanan değişimlerin önemli bir kısmı Türkiye, Hindistan ve Brezilya için ekonomik büyüme ile açıklanmaktadır. Güney Afrika ve Endonezya’da enerji tüketiminde yaşanan değişimin %80’den fazlası kendisinden kaynaklanmaktadır.

Keywords


Ekonomik Büyüme; Enerji Tüketimi; Yapısal VAR; Kırılgan Beşli

Full Text:

PDF

References


Al-Iriani, M.A. (2006). Energy-gdp relationship revisited: An example from GCC countries using panel causality. Energy Policy, 34 (17), 3342–3350.

Al-Mulali, U., Lee, J. Y., Mohammed, A. H., & Sheau-Ting, L. (2013). Examining the link between energy consumption, carbon dioxide emission, and economic growth in Latin America and the Caribbean. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 26, 42-48.

Altınay, G. ve E. Karagöl (2004). Structural break, unit root and the causality between energy consumption and gdp in Turkey. Energy Economics, 26 (6), 985–994.

Asafu-Adjaye, J. (2000). The relationship between energy consumption, energy prices and economic growth: Time series evidence from asian developing countries. Energy Economics, 22, 615–625.

Cheng, B.S. (1997). Energy consumption and economic growth in Brazil, Mexico and Venezuela: A time series analysis. Applied Economics Letters, 4, 671–674.

Dlamini, J., M. Balcılar, R. Gupta ve R. Inglesi-Lotz (2015). Revisiting the causality between electricity consumption and economic growth in South Africa: A bootstrap rolling-window approach. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (IJEPEE), 8 (2), 169-190.

Erbaykal, E. (2007). Türkiye’de enerji tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 29-44.

Erol, U ve E.S.H. Yu, (1987). On the causal relationship between energy and ıicome for industrialized countries. Journal Of Energy Development, 13, 113–122.

Fatai, B. O. (2014). Energy consumption and economic growth nexus: Panel co-integration and causality tests for Sub-saharan Africa. Journal of Energy in Southern Africa, 25(4), 93-100.

Gartner, C. ve G.D. Wehinger (1998). Core inflation in selected European Union countries: Topics in monetary policy modelling. BIS Conference Papers, 6, 1-44.

Ghosh, S. (2002). Electricity consumption and economic growth in India. Energy Policy, 30 (2), 125–129.

Gollagari, R. ve R. Rena (2013). An empirical analysis of energy consumption and economic growth in India: Are they causally related?. Studia Universitatis Babes-Bolyai: Oeconomica, 58 (2), 22-40.

Gövdere, B. ve M. Can (2015). Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örnekleminde eşbütünleşme analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi”, 1(2), 101-114.

Güneş, S., S.P. Gürel ve B. Cambazoğlu (2013). Dış ticaret hadleri, dünya petrol fiyatları ve döviz kuru ilişkisi, yapısal var analizi: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9 (20), 1-18.

Hwang, J.H. ve S.H. Yoo (2014). Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: evidence from Indonesia. Qual Quant, 48, 63–73.

Jafari Y., J. Othman, A. Hassan ve S.M. Nor (2012). Energy consumption, economic growth and environmental pollutants in Indonesia. Journal of Policy Modeling, 34, 879–889.

Kim, H.M. ve S.H. Yoo (2016). Coal consumption and economic growth in Indonesia. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(6), 547–552.

Kraft, J. ve A. Kraft (1978). On the relationship between energy and GNP. Journal of Energy and Development, 3, 401–403.

Lee, C.C. (2005). Energy consumption and GDP in developing countries: A cointegrated panel analysis. Energy Economics, 27, 415–427.

Lee, C.C. ve C.P. Chang (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: A more comprehensive analysis using panel data. Resource and Energy Economics, 30 (1), 50–65.

Lin, B. ve P.K. Wesseh Jr (2014). Energy consumption and economic growth in South Africa reexamined: A nonparametric testing apporach. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 401, 840-850.

Mallick, H. (2009). Examining the linkage between energy consumption and economic growth in India. The Journal of Developing Areas, 43 (1), 249-280.

Masih, A.M.M. ve R. Masih (1997). On temporal causal relationship between energy consumption, real ıncome and prices: Some new evidence from Asian energy dependent NICs based on a multivariate cointegration/vector error correction approach. Journal of Policy Modeling, 19 (4), 417–440.

McCoy, D. (1997). How useful is structural var analysis for Irish economics?. Eleventh Annual Conference of the Irish Economic Association, 4-6 Nisan, , Athlone.

Muhammad, S., H.Q. M. Adnan ve T. A. Kumar (2013). economic growth, energy consumption, financial development, international trade and CO2 emissions in Indonesia. MPRA Working Paper, No. 43272.

Odhiambo, N.M. (2009). Electricity consumption and economic growth in South Africa: A trivariate causality test. Energy Economics, 31(5), 635–640.

Öztürk, İ. (2010). A literature survey on energy–growth nexus. Energy Policy, 38, 340–349.

Pao, H.T., Y. Li ve H.C. Fu (2014). Causality relationship between energy consumption and economic growth in Brazil. Smart Grid and Renewable Energy, 5, 198-205.

Reddy, M. (1998). Energy consumption and economic activity in Fiji. The Journal of Pacific Studies, 22, 81–96.

Rezitis, A. N. ve S.M. Ahammad (2015). The relationship between energy consumption and economic growth in South and Southeast Asian countries: a panel vector autoregression approach and causality analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(3), 704-715.

Shahid, A. U., M. Rathore, N. Aslam ve M.I. Tariq (2014). An empirical analysis of energy consumption and economic growth in Brazil. Journal of Economics and Development Studies, 2(2), 591-599.

Shapiro, M.D. ve M. W. Watson (1988). Sources of business cycle fluctuations. NBER Macroeconomics Annual, 111-148.

Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48, 1-48.

Sims, C. A. (1986). Are forecasting models usable for policy analysis?. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 2-16.

Soytas, U., R. Sarı ve O. Ozdemir (2001). Energy consumption and gdp relation in Turkey: A cointegration and vector error correction analysis. Economies and Business in Transition: Facilitating Competitiveness and Change in the Global Environment Proceedings, Global Business and Technology Association, 838-844.

Soytas, U. ve R. Sarı (2003). Energy consumption and gdp: Causality relationship in G-7 countries and emerging markets”, Energy Economics, 25, 33–37.

Stern, D.I. (1993). Energy and economic growth in the USA: A multivariate approach. Energy Economics, 15, 137–150.

Temurlenk, M.S. (1998). Türkiye’de iktisadi dalgalanmaların analizi: Bir yapısal VAR modeli uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12 (1), 55-70.

Topallı, N. ve M. Alagöz (2014). Energy consumption and economic growth in Turkey: An empirical analysis. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32, 151-159.

Tunay, B. K. (2003). Türkiye’de istikrar sürecinin maliyetleri: YVAB (SVAR) yöntemiyle fedakârlık oranının tahmini. Yıldız Teknik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü, Haziran. İstanbul.

Wahid, I.N., A. Abd Aziz ve N.H. Nik Mustapha (2013). Energy consumption, economic growth and CO2 emissions in selected ASEAN countries. Prosiding Perkem, VIII (2), 758–65.

Wode-Rufael, Y. (2005). Energy demand and economic growth: The African experience. Journal of Policy Modeling. 27(8), 891–903.
DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v6i6.785

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478) by Umit Hacioglu is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at www.ssbfnet.com/ojs

 


"SSBFNET SSBFNET SSBFNET