Customer Satisfaction in Participation Banks

A Research in Kastamonu

Authors

  • Serkan Dilek
  • Orhan Küçük

DOI:

https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i4.708

Keywords:

Participation Banks, Islamic Economics, Customer Satisfaction, Interest-free Finance

Abstract

Interest income is considered as forbidden in Islam. Therefore, in Turkey, conservatives generally don’t prefer general banking and by this way funds can’t be used in economic system. So saving deficit can’t be solved in country and saving of people depreciates against inflation. Participation banks which work according to Islamic rules are set up to bring these funds to economy. Participation banking operates in more than 60 countries today and conservatives generally prefer to work with because they are working to principles of profit instead of interest. To attract and persuade more people, at first participation banks should satisfy their customers. In our study we aim to measure customer satisfaction in participation banks in Kastamonu and to reveal the differences between demographic groups. To this aim we conducted a questionnaire to customers of participation banks in Kastamonu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akhtar, H.; Akbar, R.; Niazi, A. (2011). Relationship Between Customer Satisfaction and Service Quality of Islamic Banks, World Applied Sciences Journal,13, s. 453-459.

Armağan, S. (2005). İslam Ekonomisi, Gündönümü Yayınları

Bilir, A.; Özgen, H. (2010), Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Hatay İlinde Bir Çalışma, ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 39-62

Demirel, Y. (2007). Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 56-81.

Gedikli, A.; Erdoğan, S. (2016). Katılım Bankacılığı: Türkiye ve Dünya Uygulaması, İslam Ekonomisi ve Finansı, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Durmuş Çağrı Yıldırım, Umuttepe Yayınları, 195-244.

Kaytancı, B.; Ergeç E.H.; Toprak, M. (2013). Katılım Bankası Müşterilerinde Ürün ve Hizmetlere Yönelik Memnuniyet: Türkiye Örneği. INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013, 801-811

Khan, H.N; Asghar, N. (2012). Customer awareness and adoption of Islamic Banking in Pakistan, Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3, s.359-366.

Küçük, O. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ekin yayınevi, Bursa.

Metawa, A. (1998). Banking behavior of Islamic bank customers: perspectives and implications. International Journal of Bank Marketing, 16, s.299-313.

Naser, J.; Al-Khatib (1999). Islamic banking: a study of customer satisfaction and preferences in Jordan, International Journal of Bank Marketing, 17, s.135-151.

Okumuş, H. (2005). Interest –Free Banking in Turkey:A Study of Customer Satisfaction and Bank Selection Criteria, Journal of Economic Cooperation, 26, s.51-86.

Rehman, A.A. (2012). Customer satisfaction and service quality in Islamic banking: A comparative study in Pakistan, United Arab Emirates and United Kingdom. Qualitative Research in Financial Markets, 4, s. 165-175.

Saini, Y.; Bick, G.; Abdulla, L. (2011). Consumer Awereness and Usage of Islamic Banking Products in South Africa, SAJEMS NS,3, s. 298-313.

Sıddıki, M.N. (1984). İslam Ekonomi Düşüncesi, Bir Yayıncılık.

Tunç, H. (2005). Katılım Bankacılığı Felsefesi Teorisi ve Türkiye Uygulaması, Nesil Yayınları

Yüksel, S. (2016). İslami Bankacılığı Ortaya Çıkaran Nedenler ve İslamş Bankacılığın Finansal İstikrara Katkıları, İslam Ekonomisi ve Finansı, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Durmuş Çağrı Yıldırım, Umuttepe Yayınları, 153-174.

Zerka, M. A.; Necar M.A. (2011). İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta, Çeviren: Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık.

http://www.tkbb.org.tr/mukayeseli-tablolar

Downloads

Published

2017-07-19

How to Cite

Dilek, S., & Küçük, O. (2017). Customer Satisfaction in Participation Banks: A Research in Kastamonu. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 6(4), 22–33. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v6i4.708

Issue

Section

Articles