Use Of New Media In The Local Press: Comparative Analysis Of Local Newspapers Websites In ?zmir, Adana and Bursa

Authors

  • Berrin Kalsin

DOI:

https://doi.org/10.20525/ijrbs.v3i4.114

Keywords:

Local Media, New Media, Local Press, Online

Abstract

Local press is defined as a press that serves to introduce and train the public and to provide the public opinion.  Local press gives information about the cases happen around the region that it is published and it forms public opinion about the problems of that region.  New communication technologies havehave an important role in the forming and enhancing the news contents in the media. Changeovers have occurred in the production,  process and distributiondistribution of the news by developing the new media. On the other hand,  Internet journalism used by many press institutions is occurredoccurred as a new concept in mass communication.  National and local newspapers do not remain insensitive to this new mass communication and it attempts the Internet journalism. Firstly,  pressed newspaper had been turned into Web sites as similar but later new application about the transferring the news to the reader have occurred when we look at this application about the transferring of the pressed newspaper to the Internet environment.  In this study, the Internet websites if Adanaher from Adana,  Olay from Bursa and Ege'nin Sesi from Izmir have been compared with each other.  The form, content and interaction of these three newspapers have been discussed and the usage of social media and importance given to the local news have been analyzed.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aydeniz, H. (2007). Tarihsel ve Literal Açıdan Yerel Gazetecilik, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 10.

Binark, M. (2007). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu, Ed. Mutlu Binark, Yeni Medya Çalışmaları, Dipnot Yayınları, Ankara, 21.

Çığ, Ü. (2007). 19. Yüzyılda Osmanlı’da Gazetecilik Hareketleri: Takvim-i Vekayi’den Vilayet ve Özel Girişim Gazetelerine, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 46-48.

Dağdaş, E. (2002). Basında Ortaya Çıkan Yeni İletişim Teknolojilerinin Okuyucular Üzerindeki Etkileri, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, 254-258.

Değirmencioğlu, G., (2007). Yeni İletişim Teknolojilerinin Yerel Basına Sunduğu Olanaklar ve Kocaeli Yerel Gazetelerinin İnternet Sayfaları Üzerine Bir Değerlendirme, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 480-484.

Dilmen, N. E., (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri‐Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:12, Cilt:1, 114-115.

Doğan, A. vd. (2009). Yerel Medya Çalışanlarının Meslek Etiğine Bakışı, Ed: Mustafa Yağbasan, Medya ve Etik Sempozyumu Bildiri Kitabı, 537.

Erdem, B. N. (2007). 12 Eylül 1980 İhtilali’nin Yerel Basının Haber Seçimleri Üzerindeki Etkisi: Hakimiyet Gazetesi Örneği, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 115-116.

Gezgin, S. (2007). Türkiye’de Yerel Basın, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 177-195.

Gündüz, U. (2007). Kurtuluş Savaşı’nda Yerel Basının Rolü, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 91.

Nalcıoğlu, B. U. (2007). Türkiye’de Yerel Medya Çalışanları, Yerel Medyanın Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ed. Suat Gezgin, Türkiye’de Yerel Basın, İ.Ü. İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 207.

Pavlik, J. V. (2013). Gazetecilik ve Yeni Medya, Çev: Müge Demir ve Berrin Kalsın, Siyasal Kitabevi, Ankara, 35-47.

Yolcu, Ö. (2011).Gazetelerin Basılı Sürümlerindeki Fotoğrafların Online Sürümlerindeki Fotoğraflarla Karşılaştırılması: Cinsiyet ve Mesleki Temsil Açısından, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 444-455.

Yücedoğan, G. (2002). İnternet Haberciliği, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, 145-150.

Downloads

Published

2014-10-22

How to Cite

Kalsin, B. (2014). Use Of New Media In The Local Press: Comparative Analysis Of Local Newspapers Websites In ?zmir, Adana and Bursa. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 3(4), 14–26. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v3i4.114

Issue

Section

Articles