Makro İhtiyati Para Politikası Araçları ve Türkiye Uygulaması Üzerine Genel Bir Bakış

Nadir Eroğlu, Funda Kara

Abstract


Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2008 Küresel Ekonomik Kriz sonrası makro ihtiyati para politikası uygulamalarını incelemek ve etkilerini değerlendirmektir.Küresel krize karşı 2010 yılından itibaren TCMB’nin eski politika çerçevesinde kullanılan politika faizinin yanı sıra makro ihtiyati politikalar çerçevesinde uyguladığı başlıca para politikası araçları; zorunlu karşılıklar, faiz koridoru, likidite yönetimi ve rezerv opsiyon mekanizması gibi araçlardan oluşmaktadır.

Çok sayıda politika aracının varlığının yarattığı karmaşıklığın yanı sıra, bu araçların etkinliğine ilişkin ampirik sonuçların kısıtlı olması, uygulama geçmişinin kısa süreli olması ve politik müdahaleler doğru bir değerlendirmeyi güçleştirmektedir.


Full Text:

PDF

References


Agur, I. - Maria, D. (2015). Will Macroprudential Policy Counteract Monetary Policy’s Effects on Financial Stability?, IMF Working Paper, WP/15/283, December, 1-23.

Ağcakaya, S. (2015). Krizlerin Ortaya Çıkış Nedenleri Ortak Özellikleri ve Yayılma Yolları, Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın (Eds), İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan, Orion Kitabevi.

Alper, K. – Tiryaki, S. T. (2011). Zorunlu Karşılıkların Para Politikasındaki Yeri, TCMB Ekonomi Notları, Sayı: 2011-08, 1-10.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). (2013). Basın Duyurusu, Sayı: 2013/13.

Başçı, E. – Kara, H. (2011). Finansal İstikrar ve Para Politikası, TCMB Çalışma Tebliği, No: 11/8, 1-18, Mayıs, 1-18.

Eğilmez, M. – Kumcu, E. (2004). Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması, Yenilenmiş 18.Basım, Remzi Kitabevi.

Eğilmez, M. (2014). Makro İhtiyati Politikalar ve Türkiye Uygulaması, Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com/20914/11/makro-ihtiyati-politikalar -ve-turkiye.html. (Erişim:14.10.2016)

Eğilmez, M. (2016). Zorunlu Karşılıklar Niçin İndirildi?", Kendime Yazılar, http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/merkez-bankas-zorunlu-karslkoranlarn.html. (Erişim: 04.01.2017)

Eroğlu, N. (2011). Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi, 1.Baskı, İstanbul: Der Yayınları.

European Central Bank. (2015). Divergent Monetary Policies and The World Economy, Keynote address by Vítor Constâncio Vice-President of the ECB at the conference organised by FED/ECB/FED Dallas/HKMA in Hong Kong.

Galati, G. – Moessner, R. (2011). Macroprudential Policy - A Literature Review, BIS Working Papers, No:337.

Hahm, J. - Mishkin, F.S. - Shin, H. S. – Shin, K. (2012). Macroprudential Policies in Open Emerging Economies, NBER Working Paper, No:17780, National Bureau of Economic Research, 1-60.

IMF Country Report. (2016). No:16/105, Nisan, http://www.imf.org/external/pubs/ cat/longres. aspx?sk=43873.0.

Kahn, G.A. (2010). Monetary Policy Under A Corridor Operating Framework, Feredal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review Fourth Quarter, 5-34.

Kalaycı, İ. (2010). Halil Seyidoğlu’na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kara, A. H. (2012). Küresel Kriz Sonrası Para Politikası, TCMB Çalışma Tebliği, No:12/17.

Kibritçioğlu, A. (2010). Küresel Finans Krizinin Türkiye’ye Etkileri, Munich Personal RePEc Archive.

Lim C. - Columba, F. - Costa, A. - Kongsamut, P. - Otani, A. - Saiyid, M. – Wezel, T. – Wu, X. (2011). Macroprudential Policy: What Instruments and How to Use Them? Lessons from Country Experiences, IMF Working Paper WP/11/238, 1-84.

Mishkin, F.S. (2010). Over The Cliff: From The Subprime To The Global Financial Crisis", NBER Working Paper Series, No:1660.

Oktar, S. – Tokucu, E. – Kaya, Z. (2013). Finansal Küreselleşme Sürecinde Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları, 2.Basım, Nobel Akademik Yayıncılık.

Soros, G. (2009). Finansal Piyasalar İçin Yeni Paradigma, Çeviren: Coşkun Üçüncü, İstanbul: İnkılâp Yayınevi.

Viñals, J. (2010). Central Banking Lessons From The Crisis, IMF the Monetary and Capital Markets Department, 1-42.

Yellen, J. L. (2010). Macroprudential Supervision and Monetary Policy in the Post-crisis World, Board of Governors of the Federal Reserve System at the Annual Meeting of the National Association for Business Economics, Denver Colorado, 1-23.
DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijfbs.v6i2.731

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
International Journal Finance and Banking Studies (2147-4486) by Hasan Dinçer is licensed under aCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Based on a work at www.ssbfnet.com/ojs.

 

"SSBFNET SSBFNET SSBFNET